STRUKE:

Zagrebačka banka

Zagrebačka banka, najveća hrvatska banka, sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je 1914. kao Gradska štedionica, a današnje ime ima od 1977. Prva je banka u RH koja je provela proces pretvorbe i postala dioničko društvo 1989. Od 2002. članica je talijanske financijske grupe UniCredit. Zagrebačka banka također je matično društvo grupe Zagrebačka banka u kojoj se, među ostalima, nalaze: Prva stambena štedionica, ZB Invest, Zagreb nekretnine te bosanskohercegovačka Unicredit Bank d.d., sa sjedištem u Mostaru. Uz razgranatu mrežu poslovnica i bankomata, Zagrebačka banka zauzima četvrtinu aktive hrvatskog bankarskoga sektora te znatan udjel u aktivi bankarskoga sektora BiH. U 2016 je s 4017 zaoslenih ostvarila 2,8 milijarda kuna prihoda.

Zagrebačka banka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66688>.