STRUKE:

Zamanja, Bernard

ilustracija
ZAMANJA, Bernard

Zamanja (Džamanjić), Bernard (Bernardus Zamagna), hrvatski pjesnik i prevoditelj (Dubrovnik, 9. XI. 1735Dubrovnik, 20. IV. 1820). Pohađao isusovački Collegium Ragusinum; 1753. stupio u rimski novicijat Družbe Isusove. Dvije godine slušao retoriku (1755–57), studirao filozofiju (1757–60) i teologiju (1766–70). Bio je učenik R. Kunića i R. Boškovića te član rimske Accademije degli Arcadi (pastirsko ime Triphylus Caphissides). Za svećenika je zaređen 1769. Predavao je retoriku na isusovačkom učilištu Collegium Ptolemaeum u Sieni, a nakon ukinuća isusovačkoga reda nastavio predavati u istom zavodu pod pijarističkom upravom. Retoriku i grčki jezik predavao je u Milanu, gdje je obavljao službu diplomata za Dubrovačku Republiku. Bio je generalni vikar Dubrovačke nadbiskupije (1783); inspektor dubrovačkoga liceja (1808). U epu Jeka (Echo, 1764), sastavljenu od 1361 heksametra u dvije knjige, obradio je akustičke, meteorološke i astronomske pojave. Djelu je priložio elegiju Rajmundu Kuniću, svojemu bivšem učitelju (Ad Raymundum Cunichium suum olim Magistrum), u kojoj je pisao o didaktičnom usmjerenju ondašnje isusovačke pjesničke radionice. U epu Zračni brod (Navis aëria, 1768), sastavljenu od 1473 heksametra, progovorio je o zračnom brodu koji bi se pokretao s pomoću četiri balona. Uz ep je tiskana i zbirka od deset marijanskih elegija – Jedna knjiga elegija (Elegiarum monobiblos). Glasovit je kao prevoditelj – preveo je Odiseju na latinski, a slijedeći R. Kunića, uz prijevod je objavio i traduktološku raspravu Načela djela (Ratio operis), u kojoj je stilski usporedio Ilijadu i Odiseju. Preveo je i cijeloga Hezioda, poprativši prijevode opsežnim filološkim komentarima. Dovršio je prijevod Teokrita (koji je započeo Kunić), priredio cjelovito grčko-latinsko izdanje Teokritovih idila te objavio prijevode bukolika Mosha i Biona. Potkraj XVIII. st. objavio je zbirku heksametarskih poslanica, a u jednoj od njih zauzeo se za prepjev Homera na hrvatski jezik. S hrvatskoga na latinski prepjevao je Radonju V. Menčetića te ulomak iz Osmana I. Gundulića.

Citiranje:
Zamanja, Bernard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66791>.