STRUKE:

Zambelli, Aleksandar

Zambelli [zambe'li], Aleksandar, hrvatski rudarski inženjer (Rakovica, 26. II. 1902Zagreb, 10. X. 1981). Studirao u Příbramu (Češka) i Krakovu (Poljska). God. 1927. diplomirao je na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Ljubljani. Radio je u ugljenokopima Konjščina i Radoboj, a zatim prešao u državnu službu, prvo kao inspektor i rudarski glavar (1939–45) u Rudarskom glavarstvu u Zagrebu. Rudarski inspektor bio je 1945–50. u Ministarstvu rada NR Hrvatske, a zatim je do umirovljenja (1972) radio na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (poslije Rudarsko-geološko-naftni fakultet) u Zagrebu (redoviti profesor od 1963). Predavao je Uvod u rudarstvo, Projektiranje rudarskih objekata, Rudarsko gospodarstvo i Tehniku sigurnosti u rudarstvu. Osnovao je Zavod za projektiranje, gospodarstvo i tehniku sigurnosti u rudarstvu te bio njegov predstojnik. Bavio se projektiranjem rudarskih objekata, odvodnjavanjem i zaštitom na radu te miniranjem u rudnicima u Hrvatskoj i Bosni. Djela: Tehnika sigurnosti u rudarstvu (I. dio, 1950), Organizacija rada, zaštita i gospodarenje u rudarstvu (1959), Projektiranje rudarskih objekata (1964).

Citiranje:
Zambelli, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66798>.