STRUKE:

Belaj, Ferdinand

Belaj, Ferdinand, hrvatski teolog i crkvenopravni pisac (Stupnik, 2. I. 1852Zagreb, 3. XII. 1915). Teologiju studirao u Budimpešti, gdje je 1874. i zaređen. Doktorirao u Beču 1876. Bio vjeroučitelj u Karlovcu i Zagrebu, a na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu predavao crkveno pravo (1884–1910). Djela: Povijest Crkve Kristove za srednja učilišta (1882), Tumač k Naputku za duhovne sudove u Carevini Austrijskoj glede stvari ženidbenih (1887), Katoličko crkveno pravo (1893).

Citiranje:
Belaj, Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6683>.