TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zapolja, Mirko

Zapolja, Mirko (Emerik, Imre), upravitelj Bosne i ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (??, 12. IX. 1487). Sin erdeljskoga kneza Ladislava. Podržao je kralja Matiju Korvina (1458–90) u sukobu s carem Fridrikom III. Habsburgovcem u borbama oko hrvatsko-ugarskog prijestolja te je sudjelovao 1460. u pohodu na careva pristašu Ivana Jiskra od Brandýsa u sjeverozapadnoj Ugarskoj. U srpnju 1463. sudjelovao je kao vrhovni kapetan ugarskih gornjih krajeva u poslanstvu u Sopronu, koje je potpisalo konačni mir između zaraćenih strana. U jesen te godine pratio je kralja Matiju Korvina na njegovu pohodu u Bosnu radi stvaranja obrambenoga sustava protiv Osmanlija, a nakon osnutka Jajačke banovine (1463) kralj ga je postavio za njezina upravitelja. God. 1464. postao je banom Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te je dobio na upravu Topusku opatiju. U službenim se dokumentima tada nazivao regni Boznensis gubernator, Dalmatiae, Croatiae non Slavoniae banus. Službu slavonskoga bana obnašao je do 1466., kada ga je zamijenio Ivan Tuz od Laka. Pošto je kralj Matija 1467. pokušao nametnuti nove poreze slobodnim općinama i gradovima, podržao je, kao šipuški župan, s bratom Stjepanom nezadovoljnike u Erdelju koji su ih proglasili »svojim vođama i pročelnicima« (directores et antecessores). Ali već u studenom te godine Matija Korvin ugušio je pobunu kaznivši pobunjenike. Zapolja se ponovno početkom 1471. pridružio velikoj pobuni ugarskih velikaša i prelata protiv kralja Matije pod vodstvom ostrogonskoga nadbiskupa Ivana Viteza. Nezadovoljnici su kralju zamjerali što se borio protiv kršćanskih naroda nastojeći proširiti svoju vlast na zapadu i sjeveru, dok su osmanske provale bile sve učestalije na južnim granicama Kraljevstva. Nastojeći u zimu 1471. pregovorima umiriti protivnike, kralj je osim Petra Gereba i Nikole Iločkoga na svoju stranu uspio pridobiti i Zapolju. Od tada se nije aktivnije uključivao u politička zbivanja ostajući vjeran kralju.

Citiranje:
Zapolja, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66876>.