STRUKE:

Zarevski, Predrag

Zarevski, Predrag, hrvatski psiholog (Pančevo, Srbija, 11. IX. 1951). Psihologiju diplomirao (1974) i doktorirao (1981) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1979. zaposlen na Odsjeku za psihologiju toga fakulteta; od 1989. izvanredni, a od 1994. redoviti profesor na Katedri za opću psihologiju. Glavna su područja njegova znanstvenoistraživačkoga rada kognitivna psihologija, osobito pitanja inteligencije, te različiti aspekti psihologije ličnosti, posebice utjecaj kulturnih i socijalnih čimbenika na osobine ličnosti i kognitivno funkcioniranje kod djece. Djela: Psihologija pamćenja i učenja (1994), Provjerite pamćenje (1995), Struktura i priroda inteligencije (2000) i dr.

Zarevski, Predrag. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66909>.