STRUKE:

zasićeni spojevi

zasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju između ugljikovih atoma samo jednostruke veze, npr. lančasti ugljikovodici alkani ili prstenasti aliciklički ugljikovodici, zbog čega sadrže maksimalan broj vodikovih atoma ili jednovalentnih atomskih skupina. Stabilni su i manje reaktivni od nezasićenih spojeva. Zasićeni spojevi su npr. etan (H3C–CH3), butan (CH3–CH2–CH2–CH3), cikloheksan (C6H12), a njima odgovaraju nezasićeni spojevi: etilen (H2C = CH2), acetilen (HC ≡ CH), butadien (CH2=CH–CH=CH2), benzen (C6H6).

Citiranje:
zasićeni spojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66917>.