STRUKE:

Belančić, Nikola

Belančić, Nikola, hrvatski inženjer rudarstva (Šepak, BiH, 6. IX. 1887La Paz, Bolivija, travanj 1954). Završio je Montanističku visoku školu u Loebenu (Austrija) 1907. Radio je u rudnicima Brezi i Kaknju te u rudarskim upravama u Sarajevu i Beogradu. God. 1939. postao je pročelnikom Rudarskog odjela Banovine Hrvatske u Zagrebu. Osnovao je studij rudarstva u Hrvatskoj, utemeljio Odsjek za rudarstvo i metalurgiju pri Tehničkom fakultetu u Zagrebu i Srednju rudarsku školu u Varaždinu. Potkraj 1945. napustio je Zagreb, neko je vrijeme bio rudarski savjetnik u Austriji, a zatim odlazi u Boliviju, gdje radi u rudarskom središtu Oruru i utemeljuje rudarski studij u La Pazu. Napisao je prvi hrvatski udžbenik rudarstva Uvod u rudarstvo (1940). U La Pazu je izdao Uvod u rudarstvo (Introducción en la ciencia minera, 1950).

Citiranje:
Belančić, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6692>.