zaštita od ionizirajućega zračenja

zaštita od ionizirajućega zračenja, postupci kojima se štite ljudi i ostala živa bića, tehnički uređaji i okoliš od štetnoga djelovanja ionizirajućega zračenja. Polazišta su zaštite: opravdanost izlaganja zračenju, najbolja moguća zaštita, te poštivanje zakonom određene granice efektivne i ekvivalentne doze. Osnovni su postupci zaštite od izravnoga zračenja: primjena što slabijih izvora zračenja, povećanje udaljenosti od izvora, skraćivanje trajanja ozračivanja i stavljanje apsorbera na put zračenja (zaštitna oprema). Pri manjem onečišćenju raspršenim radioaktivnim tvarima primjenjuje se obilno ispiranje, a pri udisanju ili gutanju iskašljavanje, odn. povraćanje ili ispiranje želuca. Osobe koje su u kratkom vremenu primile nadkritične doze treba što prije podvrgnuti primjerenoj medicinskoj obradbi.

Citiranje:
zaštita od ionizirajućega zračenja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66937>.