STRUKE:

Zavod za pedagogiju

Zavod za pedagogiju, znanstveno-istraživačka jedinica Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Osnovan je 1960. kao sljednik Pedagoškog instituta Filozofskoga fakulteta (osn. 1946) u znanstveno-pedagoškoj djelatnosti. U okviru Zavoda realizirani su mnogobrojni znanstvenoistraživački projekti kojih su rezultati uglavnom objavljivani kao zasebne studije u ediciji Radovi Zavoda za pedagogiju. God. 1981–92. Zavod za pedagogiju izdavao je godišnjak Odgoj i samoupravljanje; od 1987. pod nazivom Istraživanja odgoja i obrazovanja. Zavod organizira i znanstvene i stručne skupove o aktualnim temama iz područja odgoja i obrazovanja.

Citiranje:
Zavod za pedagogiju. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66977>.