Zbor duhovne mladeži

Zbor duhovne mladeži, hrvatsko književno društvo osnovano 9. X. 1836. u zagrebačkom bogoslovnom sjemeništu pod imenom Naravno duhovno mladeži društvo, sa svrhom brige oko hrvatskoga jezika, prevođenja i izdavanja poučnih i duhovnih djela i poučavanja nacionalne povijesti; u nekoliko navrata raspuštano (1839–40., 1848–49), ime Zbor duhovne mladeži nosilo od 1857. U početku je imalo ilirski i sveslavenski značaj, poslije sve više hrvatski, usmjeren ponajprije na književno izdavaštvo (katekizmi, molitvenici, poučna djela za mladež i seoski puk, teološka i povijesna djela, list Zviezda 1868–73., povremeni almanasi). Od početka XX. st. jedan od nositelja katoličkoga pokreta. Djelatnost Društva ugasila se nakon 1945.

Citiranje:
Zbor duhovne mladeži. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66996>.