TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zdenčaj, Antun

Zdenčaj, Antun, hrvatski crkveni povjesničar (Karlovac, 1721Zagreb, 20. V. 1791). Nakon primljenih nižih redova u Zagrebu, 1741. otišao u rimski Zavod sv. Apolinara, gdje je 1745. stekao doktorat iz filozofije i teologije. Nakon povratka u Hrvatsku bio je do 1754. župnik u Lipiku, a zatim je imenovan zagrebačkim kanonikom. U Zagrebačkom kaptolu obnašao je službu rektora Bolonjskoga kolegija, zatim je bio arhiđakon varaždinski pa gorički, 1771. lektor, a od 1772. do smrti kustos zagrebačke katedrale. God. 1790. predstavljao je Zagrebački kaptol na zajedničkom hrvatsko-ugarskom saboru u Požunu. Njegova povijest zagrebačkih biskupa od Duha do Josipa Galjufa (prestao je s pisanjem 1787., kada je za biskupa bio imenovan M. Vrhovac) važan je izvor za povijest Zagreba i Zagrebačke biskupije u drugoj polovici XVIII. st. U knjižnici Đakovačko-osječke biskupije u Đakovu čuva se rukopis toga djela naslovljen Slijed biskupa i događaja iz povijesti Zagrebačke biskupije (Series episcoporum et memorabilia historiae episcopatus Zagrabiensis).

Citiranje:
Zdenčaj, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67008>.