STRUKE:

Zdunić, Stjepan

Zdunić, Stjepan, hrvatski ekonomist (Bicko Selo kraj Slavonskoga Broda, 14. II. 1935). Diplomirao (1959) i doktorirao (1974) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se iz urbane i regionalne ekonomike na Sveučilištu Wayne u Detroitu (1969). Od 1962. do umirovljenja zaposlen u Ekonomskom institutu u Zagrebu, od 1985. u zvanju znanstvenoga savjetnika. Istražuje na području teorije i politike gospodarskoga razvoja i gosp. sustava, regionalnoga razvoja, makroekonomske teorije te monetarne i tečajne politike. Ministar za društveno planiranje (1990) te ministar gospodarskoga razvoja u Vladi RH (1991–92), savjetnik za gospodarstvo Predsjednika RH (2000–02). Djela: Strukturne karakteristike, dinamika rasta i akumulativnost privrede Hrvatske do godine 1985 (koautor, 1977), Koncepcija i mehanizmi strukturnog prilagođavanja (koautor, 1987), Monetarni faktor u politici razvoja (koautor, 1996) i dr.

Citiranje:
Zdunić, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67028>.