STRUKE:

zelenaški kapital

zelenaški kapital, oblik kamatonosnoga kapitala i jedan od najstarijih oblika kapitala uopće. Postojao je kao samostalni kapital sve do nastanka kapitalizma. Vlasnici zelenaškoga kapitala, zelenaši, daju svoja novčana sredstva drugima u zajam uz visoke kamate. Ostatke zelenaškoga kapitala može se naći i u razdoblju kapitalizma, os. na selu. Naziva se i lihvarskim kapitalom.

Citiranje:
zelenaški kapital. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67070>.