STRUKE:

Zelenika, Mladen

Zelenika, Mladen, hrvatski rudarski inženjer (Biograci, BiH, 29. XII. 1935). Diplomirao je 1960. na Rudarskom odjelu tadašnjega Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. U Istarskim boksitima Rovinj unaprijedio je istraživanja i eksploatiranje boksita. God. 1965–82. u Geotehnici u Zagrebu radio je na istraživanju i pridobivanju podzemnih voda u zemlji i inozemstvu (Pakistan), a 1982–93. bio je stalni savjetnik UNICEF-a za ruralnu vodoopskrbu i ekološku sanitaciju u Libanonu, Sudanu (primio odličje vlade) i Vijetnamu. Osmislio je i racionalizirao standardizirano kaptiranje različitih izvorišta vode i gradnju pratećih objekata. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu od 1977–82. honorarno je predavao hidromehaniku te uveo i prvi predavao predmet istraživanje i pridobivanje podzemnih voda. Doktorirao je 1988. Na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, gdje je od 1993. bio docent, a od 1999. do umirovljenja 2003. izvanredni profesor, ustrojio je laboratorij za ispitivanje bušotinske isplake. Od 2006. redoviti je profesor hidrogeologije na Građevinskom fakultetu u Mostaru. Djela: Tehnologija izrada bušotina (1995), Priručnik za bušače (2008).

Citiranje:
Zelenika, Mladen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67078>.