TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zelić, Mirko

Zelić, Mirko, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Kandija, BiH, 8. XI. 1936). Diplomirao je 1964. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGN) u Zagrebu i zaposlio se u INA-Naftaplinu, gdje je bio direktor Sektora proizvodnje nafte i plina te izvršni direktor poduzeća. Bavio se termodinamikom i fizikom višefaznoga protjecanja fluida kroz cijevi, optimalizacijom proizvodnih i sabirno-otpremnih sustava nafte i plina, projektiranjem dubokih plinskih i plinsko-kondenzatnih bušotina, povećanjem proizvodnje nafte i plina. Doktorirao je 1982., a od 1990. redoviti je profesor RGN-a. Redoviti je član HAZU od 2000., gdje je predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftu i član predsjedništva HAZU, a od 2004–10. bio je tajnik Razreda za tehničke znanosti. Predsjednik je Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa. Djela: Tehnologija pridobivanja nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom (1977), Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport (1987), Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima (2002), Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama (koautor, 2006).

Citiranje:
Zelić, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67088>.