STRUKE:

Zellner, Arnold

Zellner [ze'lnəɹ], Arnold, američki ekonomist i statističar (New York, 2. I. 1927Chicago, 11. VII. 2010). Doktorirao ekonomiju 1952. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Od 1966. profesor je na Čikaškom sveučilištu. Suosnivač je i urednik časopisa Journal of Econometrics (od 1973) i Journal of Business and Economic Statistics (1981–87). Bio je predsjednik Američkoga statističkog udruženja (1989–91). Promatra ekonometriju kao modernu kvantitativnu ekonomiku, u kojoj se pokazuje uska veza između prikupljanja podataka, ekonomske teorije i njezine primjene. Tvrdi da prethodne informacije moraju imati bitnu ulogu u ekonometrijskoj analizi. Glavna djela: Uvod u bayesijansko zaključivanje u ekonometriji (An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, 1971), Temeljna pitanja ekonometrije (Basic Issues in Econometrics, 1984).

Zellner, Arnold. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67094>.