Beli

Beli, naselje u sjeveroistočnom dijelu otoka Cresa; 45 st. (2011). Leži iznad pristaništa Podbeli, na 130 m apsolutne visine. Uz Osor i Cres, ubraja se među najstarija naselja otoka. – Nepravilno i gusto gradsko tkivo u nizovima povezanih dvokatnih kuća otvara se na najvišoj točki humka u trg s javnom cisternom u sredini i sa sakralnim građevinama sa strane. Tu su romanički zvonik, župna crkva s romaničkom supstrukcijom (povećana u XVIII. st.), loža (s ugrađenim fragmentima pletera) naslonjena na župnu crkvu i mala romanička crkva sv. Marije. Na više mjesta u selu glagoljski su natpisi. U okolici su ruševine pet romaničkih crkvica, a u Dolu je jednobrodna crkva sv. Lovreča s tri polukružne apside upisane u ravni parametar zida. Na groblju je gotička, šiljasto nadsvođena bratovštinska crkva sv. Antuna (poč. XV. st.). – Mjesto je naseljeno u doba prapovijesne gradinske kulture i u rimsko doba. Antičko ime Caput insulae, a talijansko Caisole. God. 1000. spominje se kao Cha-Fisole.

Beli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6721>.