TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Belia, Pravdoje

Belia, Pravdoje, hrvatski šumarski stručnjak (Male Žablje kraj Ajdovščine, 2. XI. 1853Rab, 15. VII. 1923). Završio Deželnu kmetijsku školu u Gorici. Poslije studirao šumarstvo na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima i diplomirao 1882. Cijeli radni vijek bio je općinski nadšumar u Rabu (1887–1920), gdje je od 1890. organizirao pošumljivanje krša. Od mnogobrojnih rezultata ističu se park-šuma Komrčar uz grad Rab te šume Frkanj, Suha punta i Kalifront. Bavio se i floristikom te surađivao s D. Hircom.

Citiranje:
Belia, Pravdoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6722>.