Zieleński, Mikołaj

Zieleński [źele'n’sk’i], Mikołaj, poljski skladatelj i orguljaš (XVI–XVII. st.). O njegovu životu zna se samo da je oko 1611. bio orguljaš i kapelnik Wojciecha Baranowskoga, nadbiskupa u Gnieznu i Łowiczu. Te je godine objavio tiskom dva svoja jedina danas poznata djela, zbirke ofertorija (Offertoria totius anni) i antifona (Communiones totius anni) s ukupno 56, odnosno 66 skladbi. Među navedenim djelima nalaze se i dvanaesteroglasni Magnificat, više moteta i tri instrumentalne fantazije. Većina djela u objema zbirkama pripada monumentalnomu višezbornom slogu (ofertoriji) ili intimnijemu tipu solističke glazbe uz pratnju (antifone), očitujući jasan utjecaj sjevernotalijanskoga stila na prijelazu iz kasne renesanse u rani barok. Zieleńskoga se smatra najistaknutijim poljskim skladateljem s početka XVII. stoljeća, te autorom prve poljske instrumentalne (fantazije) i concertato glazbe.

Citiranje:
Zieleński, Mikołaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67228>.