Zijai, Hasan Mostarac

Zijai, Hasan Mostarac, bošnjački pjesnik (Mostar, ?Mostar, 1584). Jedan je od najistaknutijih predstavnika divanskoga pjesništva u Bosni. Pisao je na turskom i perzijskom jeziku. Poznata su njegova djela Divan (rukopisni primjerak pronađen je u Selimiji u Drinopolju) i dva romana u obliku mesnevija, od kojih je sačuvan Slučaj Šejha Abdurrezzaka (Kissa-i Šejh Abdurrezzak). Bio je istaknuti kaligraf pa je prepisivao djela perzijskih klasika. Od njegovih djela na perzijskom sačuvana je pjesma od 27 distiha.

Citiranje:
Zijai, Hasan Mostarac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67236>.