Zima, Zdravko

Zima, Zdravko, hrvatski esejist, publicist i književni kritičar (Malinska, 9. III. 1948). Studirao sociologiju i jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao novinar i kolumnist u Vjesniku, Danasu, Vijencu, Novom listu, uređivao Most / The Bridge, Lettre Internationale i Cicero te radio kao savjetnik u Ministarstvu kulture RH. Kao kritičar se afirmirao 1980-ih. Izgradio je osebujan stil, bujne retorike. U književnokritičkim portretima svjetskih i hrvatskih pisaca pokazuje iznimnu informiranost i erudiciju. Objavio je knjige književnih kritika, kolumni, eseja i dnevničkih zapisa Noćna strana uma (1990), Zvjezdana prašina (1992), Zagreb je kriv za sve (1993), Purgeri u purgatoriju (1995), Porok pisanja (2000), Zimsko ljetovanje (2001), Močvara (2002), Prikazi, prikaze (2003), Gondolijer na Vltavi (2004), Metak u petak (2005), Lovac u labirintu (2006), Život je tabloid (2007), Bordel u plamenu (2009), Adam i Eva u raju (2012), Ekstraeseji (2012), Dnevnik jednog skribomana (2015).

Citiranje:
Zima, Zdravko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67245>.