STRUKE:

Zografsko evanđelje

Zografsko evanđelje, glagoljski kodeks s ćiriličnim dodatkom, nastao potkraj X. ili početkom XI. st. u Bugarskoj. Važan spomenik starocrkvenoslavenskoga jezika. Pronašao ga je hrvatski pjesnik A. Mihanović u Zografskom manastiru. Objavio ga je V. Jagić (Berlin, 1879). Danas se čuva u Sankt Peterburgu.

Citiranje:
Zografsko evanđelje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67373>.