Zoričić, Milovan, st.

Zoričić, Milovan, st., hrvatski pravnik i statističar (Zagreb, 10. VIII. 1850Zagreb, 30. XII. 1912). Pravo studirao u Zagrebu i Grazu. Prvi ravnatelj Kraljevskoga statističkog ureda u Zagrebu (od 1875). Pokrenuo i uređivao Vjesnik kraljevskog statističkog ureda (1891) i Hrvatski statistički godišnjak. Pravi član JAZU (1893). Djela: Financijalno gospodarstvo hrvatsko-slavonske krajine: god. 1872.–1876. (1879), Statističke crtice o kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (1885), Seoske kućne zadruge u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji (Die bäuerlichen Hauscommunionen in den Königreichen Kroatien und Slavonien, 1897) i dr.

Zoričić, Milovan, st.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67411>.