Zvonarević, Mladen

Zvonarević, Mladen, hrvatski psiholog (Podcrkavlje kraj Slavonskoga Broda, 10. I. 1922Zagreb, 14. XII. 1995). Diplomirao (1948) i doktorirao (1955) psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1949. bio je zaposlen na Odsjeku za psihologiju istoga fakulteta (od 1963. izvanredni, od 1970. redoviti profesor), gdje je od 1960. do umirovljenja bio predstojnik Katedre za socijalnu psihologiju. Začetnik je istraživačkoga i nastavnoga rada u području socijalne psihologije i socijalne patologije u Hrvatskoj. Djela: Psihologija (1960; 24. izd. 1990), Socijalna psihologija (1976).

Zvonarević, Mladen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67572>.