TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Zwitter, Fran

Zwitter [cvi'ter], Fran, slovenski povjesničar (Bela Cerkev, Dolenjska, 24. X. 1905Ljubljana, 14. IV. 1988). Diplomirao povijest i geografiju u Ljubljani (1928), a doktorirao u Beču (1929). Bio je gimnazijski profesor u Ljubljani (1933–38), potom privatni (od 1937) i redoviti docent (od 1938) te redoviti profesor novoga vijeka na Filozofskome fakultetu u Ljubljani (od 1948); rektor Sveučilišta u Ljubljani 1952–54. Kao stručnjak za pitanja razgraničenja sudjelovao na Pariškoj mirovnoj konferenciji. Bavio se pretežno slovenskom poviješću novijega doba, postankom i razvojem slovenskih gradova i razvojem nacionalnoga pitanja Slovenaca i ostalih južnoslavenskih naroda u okviru Habsburške Monarhije te problemima slovenske manjine u Trstu i Koruškoj. Glavna djela: Stari kranjski gradovi i građanstvo (Starejša kranjska mesta in meščanstvo, 1929), Stanovništvo u Sloveniji od XVIII. stoljeća do današnjih dana (Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni, 1936), Nacionalni problemi u Habsburškoj Monarhiji (Nacionalni problemi v habsburški monarhiji, zajedno s J. Šidakom i V. Bogdanovom, 1962), O slovenskom nacionalnom pitanju (O slovenskem narodnem vprašanju, 1990).

Citiranje:
Zwitter, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67602>.