žanr-slikarstvo

žanr-slikarstvo (franc. peinture de genre), u likovnoj umjetnosti, naziv za slike koje prikazuju ljude iz neke društvene sredine u njihovu svakidašnjem životu (seljaci pri poslu, scene lova, fêtes galantes) kao suprotnost »cjenjenijim radovima« što prikazuju mitološke motive ili povijesne prizore. Razvilo se iz srednjovjekovnoga knjižnoga slikarstva (životi svetaca, ciklus radova po mjesecima). Vrhunac žanr-slikarstva čine nizozemski radovi XVII. st. (J. Jordaens, G. Terborch, J. Steen, G. Metsu). Omiljeno je u doba bidermajera (F. G. Waldmüller, C. Spitzweg), u XIX. st. zastupljeno je socijalno-kritičkim temama (H. Daumier, G. Courbet), a u XX. st. i socijalno-političkim angažmanom (O. Dix, R. Guttuso, D. A. Siqeiros).

Citiranje:
žanr-slikarstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67638>.