Živančević, Milorad

Živančević, Milorad, srpski povjesničar književnosti (Makarska, 4. V. 1933). Diplomirao te doktorirao u Beogradu, predavao hrvatsku književnost na Filološkom fakultetu u Novom Sadu. Objavio studije iz hrvatske književnosti, osobito XIX. stoljeća i razdoblja ilirizma, te iz slavističke komparatistike; uređivao Zbornik za slavistiku Matice srpske. Prevodio s ruskoga (A. S. Puškin, S. Jesenjin) i poljskoga. Važnija djela: Ivan Mažuranić (1964), Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX veka (1969), Povijest hrvatske književnosti – Ilirizam (1976), Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića (1982), Seljačka buna Augusta Šenoe (1983), Povratak Filipa Latinovića Miroslava Krleže (1985), Polonica (1987).

Citiranje:
Živančević, Milorad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67761>.