Živković, Stanislav Anto

Živković, Stanislav Anto, hrvatski i bosanskohercegovački rudarski inženjer (Zenica, BiH, 7. V. 1940Zagreb, 16. III. 2020). Diplomirao je 1963. na Rudarskom odjelu tadašnjega Tehnološkog fakultetu u Zagrebu. Iste se godine zaposlio u rudniku lignita Kreka (BiH). Radio je u bosanskohercegovačkim rudnicima Šički Brod, Dobrnja i Šikulje, gdje je bio glavni inženjer i tehnički direktor. Godine 1980–90. na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli predavao je predmet pod nazivom Postrojenja za površinsku eksploataciju. Doktorirao je 1992. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje se zaposlio 1993. te bio izabran za redovitoga profesora (2004). Bavio se tehnologijom iskorištavanja mineralnih sirovina, istaknuo se kao pionir na istraživanjima u vezi s uvođenjem kontinuirane tehnologije otkopavanja, transporta i odlaganja na površinskim kopovima u teškim rudarsko-geološkim uvjetima. Bio je jedan od nositelja projekta izgradnje prvoga rotornog bagera u bivšoj Jugoslaviji. Djela: Rudarski strojevi (koautor, 1999), Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina (koautor, 1999), Površinska eksploatacija mineralnih sirovina (koautor, 2002).

Citiranje:
Živković, Stanislav Anto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67777>.