STRUKE:

Żmichowska, Narcyza

Żmichowska [žm’iho'fska], Narcyza (pseudonim Gabryella), poljska književnica (Varšava, 4. III. 1819Varšava, 24. XII. 1876). Kao guvernanta u magnatskoj obitelji Zamoyski boravila u Parizu (1838–39), gdje se priklonila pokretu za ženska prava. Vrativši se u Varšavu, pokrenula borbu za emancipaciju žena. Djelovala je u ilegali (1842–49), potom je bila uhićena i zatočena (1849–55). Nakon propasti Siječanjskog ustanka (1863–64), studirala je u Parizu. Javila se pjesmama u duhu drugoga naraštaja poljskih romantičara, postupno preuzimajući nazore bliske pozitivizmu. U njezinu opusu najvažnije mjesto zauzima roman Poganka (1846) i memoarska proza, svjedočanstvo domoljubnih, ali i liberalnih, emancipatorskih pogleda.

Citiranje:
Żmichowska, Narcyza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67804>.