TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Žužul, Ante

Žužul, Ante, hrvatski nakladnik (Grubine kraj Imotskog, 4. III. 1947). Diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1973). U doba Hrvatskoga proljeća jedan od pokretača pokreta sveučilištaraca. Nakon studija privatni poduzetnik, osnivač i direktor poduzeća Produkt. Nakladnik tjednika Panorama (1995–96). Od 1997. većinski vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora Školske knjige, a od 2003. predsjednik Uprave poduzeća.

Citiranje:
Žužul, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67883>.