TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sorić, Jurica

Sorić, Jurica, hrvatski inženjer strojarstva (Trogir, 16. XII. 1954). Diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1978., gdje je doktorirao 1989. Nakon diplome radio je u Tvornici generatora »Rade Končar« u Zagrebu. Od 1980. radi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je redoviti profesor od 2000. te voditelj Katedre za mehaniku i čvrstoću od 2006. U više navrata usavršavao se i gostovao na sveučilištima u Njemačkoj i SAD-u. Bavi se nelinearnom analizom ljuskastih konstrukcija, razvojem numeričkih algoritama u metodi konačnih elemenata te numeričkih bezmrežnih metoda za analizu konstrukcija. Autor je knjiga Metoda konačnih elemenata (2004) i Uvod u numeričke metode u strojarstvu (2009). Dobitnik je Državne nagrade za znanost (1999). Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i član suradnik HAZU od 2008.

Citiranje:
Sorić, Jurica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67934>.