STRUKE:

Belošević, Janko

Belošević, Janko, hrvatski arheolog (Slatina kraj Krapine, 5. X. 1929Zadar, 6. III. 2016). Diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1958), a doktorirao (1977) na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1959. u Zadru kustos u Arheološkome muzeju, 1979–2000. profesor za srednjovjekovnu arheologiju na Filozofskom fakultetu. Od 2001. profesor emeritus. Istražuje ranosrednjovjekovno razdoblje hrvatske povijesti na području sjeverne Dalmacije. Izveo niz sustavnih arheoloških istraživanja, posebice starohrvatskih nekropola: Radovin, Kašić, Nin, Donji Biljani, Smilčić, Stankovci i dr. Autor je niza sinteza i rasprava u periodici kao i knjiga: Materijalna kultura Hrvata od VII. do IX. stoljeća (1980) i Starohrvatsko groblje na Ždrijacu u Ninu (2007).

Citiranje:
Belošević, Janko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6795>.