STRUKE:

afina geometrija

afina geometrija (lat. affinis: srodan), geometrijska disciplina koja proučava svojstva geometrijskih tvorevina što ostaju sačuvana pri svakoj afinoj transformaciji prostora, tj. pri takvoj bijekciji prostora na sama sebe kod koje svaki pravac prelazi u pravac, a svaka dva međusobno paralelna pravca opet u dva međusobno paralelna pravca. Analitički se afina transformacija opisuje sustavom linearnih jednadžbi.

Citiranje:
afina geometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=680>.