STRUKE:

kulir

kulir, cementni mort s probranim mineralnim agregatom koji se nakon ugradbe površinski ispire te tako zrna ostaju vidljiva; također prani beton. Izborom vrste, veličine zrna i boje agregata (npr. riječni šljunak, bijeli tucanik) utječe se na arhitektonsko-oblikovna svojstva tako nanesenoga morta. Primjenjuje se za oblaganje dijelova građevine koji su podložni djelovanju vode (podnošci zidova, otvorene terase) te za prekrivanje hidroizolacije ravnih krovova i izvedbu vanjskih podova, najčešće u obliku predgotovljenih kulirnih ploča. Za razliku od teraca, površina mu nije brušena ni polirana.

kulir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68010>.