TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kosnik

kosnik.

1. U brodogradnji, drvena ili šuplja metalna oblica sprijeda uglavljena u pramac jedrenjaka ili jedrilice. Služi za pripinjanje jarbola prema pramcu uz pomoć čeličnog užeta (leto) i razapinjanje trokutastih pramčanih jedara: jedne ili više prečaka (letno jedro ili flok), olujnoga jedra, genove. Može biti izrađen od jednoga komada ili od više njih (prikosnik i čunac). Kosnik je postrance za trup vezan priponama, a s donje strane letom i posrtaljkom. Na jedrenjacima je zakošen prema gore, a na suvremenim je regatnim krstašima vodoravan, s mogućnošću izvlačenja, iako se sve rjeđe rabi.

2. U graditeljstvu, drvena kosa greda koja podupire stup i tako ukrućuje krovnu ili kanatnu konstrukciju.

Citiranje:
kosnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68046>.