Zlatar Frey, Damir

Zlatar Frey [~ fraj], Damir, kazališni redatelj, scenograf, kostimograf, koreograf i dramatičar (Zagreb, 10. III. 1954). Karijeru plesača i koreografa započeo 1970-ih u Zagrebu, nastavio u Celju i Ljubljani. Utemeljio kazalište Koreodrama (Ljubljana, 1987), u kojem je oblikovao svoju estetiku i režirao predstave poput Salome O. Wildea, Filozofije u budoaru D. A. F. de Sadea, Lijepe Vide I. Cankara i Lekcije E. Ionescoa. Za više svojih predstava osmislio je scenografiju i kostimografiju. Režira u hrvatskim (Zagrebačko kazalište mladih: S. Grum, Događaj u gradu Gogi; Teatar &TD: S. Drakulić, Božanska glad; HNK u Rijeci: U. Betti, Zločin na kozjem otoku; Sylvia Plath – monolog iz onostranog; Istarsko narodno kazalište u Puli: O. Wilde, Saloma; Euripid, Elektra; Dramsko kazalište »Gavella«: J. Genet, Sluškinje), slovenskim, bosanskim, srpskim i talijanskim kazalištima. Pokrenuo je Međunarodni festival komornoga kazališta Zlatni lav (Umag, 2000). Napisao dramske tekstove koje je poslije i režirao: Krv i košute (Istarsko narodno kazalište, Pula) i Tirza ili slast na ustima šumskog demona (Dramsko kazalište »Gavella«). U HNK-u u Rijeci režirao koreodramu Dama s kamelijama i operu Tosca G. Puccinija. Dobitnik je više nagrada. Zanima ga transformacija dramskoga glumca i koreodramske interpretacije klasičnih dramskih tekstova koji potječu iz traumatičnih događaja srednje Europe u XX. stoljeću.

Citiranje:
Zlatar Frey, Damir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68132>.