STRUKE:

Adris grupa d.d.

Adris grupa d.d., hrvatska kompanija sa sjedištem u Rovinju. Utemeljena je u prosincu 2003. odlukom najznačajnije tvrtke u njezinu sastavu Tvornice duhana Rovinj (TDR). Nova kompanija se postupno orijentira na područja turizma i hotelijerstva, zdrave hrane, osiguranja i trgovine nekretninama, a napušta duhansku djelatnost (2015. prodala je TDR multinacionalnoj kompaniji British American Tobacco – BAT). Organizirana je u tri osnovne strateške poslovne jedinice: turizam, kojom upravlja Maistra d.d. (raspolaže s devet hotela, osam turističkih naselja i pet kampova; tijekom 2018. i 2019. Adris je potpuno preuzeo HUP-Zagreb d.d.); proizvodnja zdrave hrane, kojom upravlja Cromaris d.d., te osiguranje, kojom upravlja Croatia osiguranje d.d. (Adris ga je preuzeo početkom 2014. i posjeduje 66,34% udjela u temeljnom kapitalu). U sklopu kompanije otvorena je 2001. Galerija Adris, a 2007. osnovana je Zaklada Adris, koja pomaže umjetničke i humanitarne projekte. U 2018. Adris grupa s oko 6500 zaposlenih ostvarila je 5,8 milijarda kuna prihoda.

Citiranje:
Adris grupa d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68230>.