Diplomatički zbornik istarski

Diplomatički zbornik istarski (Codice Diplomatico Istriano, akronim CDI), zbirka isprava vezanih za područje Istre i Trsta koje su nastale u razdoblju od 50. do 1526., a prikupio ih je i priredio za tisak P. Kandler. U početku je objavljivana na posebnim, nenumeriranim listovima, kao dodatak pojedinim brojevima časopisa L’Istria 1851–52., obuhvativši 154 diplome, potom većim dijelom objavljene u konačnom izdanju Zbornika. Drugo izdanje Kandler je objavio 1862–65. u Trstu. Zbirka je tada obuhvaćala 1551 ispravu, objavljenu bez naslovne stranice, bez indeksa i u neuvezanim listovima. Isprave objavljene u Zborniku, osim nekoliko iznimaka, nisu ušle u Diplomatički zbornik Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije ni u druge diplomatičke kodekse. Kandler je zamislio i započeo objavljivati to veliko djelo kao najsigurniji temelj za proučavanje antičke i srednjovjekovne povijesti Istre. Dokumente i diplome tiskao je na nepovezanim i nenumeriranim listovima kako bi olakšao potonje dodavanje i grupiranje isprava. Većina je dokumenata na latinskom jeziku: to su poglavito diplome crkvenih i svjetovnih vlasti, ali i druge isprave važne za političku, crkvenu, upravnu i civilnu povijest Istre. Zbog često netemeljita i nedovoljno stručna pristupa izvorima u Kodeksu ima dosta pogrješaka, u čitanju i u dataciji. Zbog toga je na poticaj Giusta Borrija i Giulija Cervanija u tršćanskom društvu Società di Minerva potaknut rad na njegovu pregledavanju, izradbi indeksa i regesta. Svaka je pojedina tiskana jedinica Zbornika, koja ponekad sadrži i više dokumenata, nazvana elementom, a svi su elementi svrstani prema Kandlerovoj zamisli u pet skupina, odn. svezaka: I. svezak 50–1194. god. (187 elemenata), II. svezak 1200–99 (290 elemenata), III. svezak 1300–99 (423 elementa), IV. svezak 1400–99 (395 elemenata) i V. svezak 1500–26 (256 elemenata), ukupno 1551 element. Istodobno je Reinhard Härtel počeo 1980-ih objavljivati dopune Kandlerova zbornika (Aggiunte al Codice Diplomatico Istriano, AMSI, 1984). Novo izdanje CDI-a objavljeno je 1986. u Trstu, čime je Kandlerov zbornik postao pristupačniji širemu krugu povjesničara.

Citiranje:
Diplomatički zbornik istarski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68266>.