Bencet-Jagarić, Smiljka

Bencet-Jagarić, Smiljka, hrvatska glumica (Novi Sad, 11. VI. 1934). God. 1954. završila Zemaljsku glumačku školu u Zagrebu. Glumila u varaždinskom HNK-u (1953–54; 1964–65), u kazalištima u Bjelovaru (1954–58) i Karlovcu (1958–63) te u splitskom HNK-u (1963–64). Od 1965. do umirovljenja 1991. bila je članica kazališta Komedija u Zagrebu. Važnije uloge: Ann Boleyn (H. Gressieker, Henrik VIII. i njegovih šest žena), Tonka (A. Cesarec – N. Eržišnik, Tonkina jedina ljubav), Petronila (T. Brezovački, Sveti Aleksi) i dr. Glumila je u televizijskim dramama i serijama (Jeluša u U registraturi po A. Kovačiću, 1973; Regica u Mejašima, 1970. i Gruntovčanima, 1974. te Kata u Dirigentima i mužikašima, 1990. M. Kerstnera).

Citiranje:
Bencet-Jagarić, Smiljka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6836>.