STRUKE:

Jackendorff, Ray

Jackendorff [62721æ'kəndɔ:ɹf], Ray, američki lingvist (Chicago, 23. I. 1945). Profesor na Sveučilištu Brandeis (1971–2005) i Tufts (od 2005). Započeo je karijeru kao sljedbenik generativne gramatike N. Chomskog, a posebno se bavio semantičkom komponentom gramatike. Od 1980-ih razvija teoriju kognitivne semantike i sučelja semantike i sintakse. Najvažnija djela: Semantika i spoznaja (Semantics and Cognition, 1983), Arhitektura jezične sposobnosti (The Architecture of the Language Faculty, 1997), Temelji jezika: mozak, značenje, gramatika, evolucija (Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution, 2002). Bavio se i teorijom glazbe, koju analizira kao kognitivnu domenu analognu jezičnoj sposobnosti.

Citiranje:
Jackendorff, Ray. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68362>.