STRUKE:

Čorkalo Biruški, Dinka

Čorkalo Biruški, Dinka, hrvatska psihologinja (Vinkovci, 6. IX. 1966). Diplomirala (1990) i doktorirala (1997) psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem radi u zvanju redovite profesorice; voditeljica je poslijediplomskoga doktorskog studija psihologije. U svojem se istraživačkom radu bavi pitanjima socijalnog oporavka zajednica nakon rata, socijalnog identiteta i nacionalizma, te problemima školovanja i integracije manjina. Dobitnica je Psihologijske nagrade Ramiro Bujas za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005) te Državne nagrade za znanost Republike Hrvatske (2005). Djela: Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (urednica, 2009), Škola kao prostor socijalne integracije djece i mladih u Vukovaru (koautorica, 2012).

Citiranje:
Čorkalo Biruški, Dinka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68576>.