TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Milas, Goran

Milas, Goran, hrvatski psiholog (Bombay, Indija, 10. V. 1963). Psihologiju diplomirao i doktorirao (1998) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (od 2008. znanstveni savjetnik), u kojem vodi i Centar za istraživanje međuljudskih razlika. Od 1996. predaje na Hrvatskim studijima u Zagrebu (od 2010. redoviti profesor). U svojem se znanstvenom radu bavi istraživačkom metodologijom, psihologijom ličnosti, političkom i socijalnom psihologijom te psihologijom marketinga. Djela: Ličnost i društveni stavovi (2004), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima (2005), Psihologija marketinga (2007) i dr.

Citiranje:
Milas, Goran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68610>.