Klemenčić, Aleksandar

Klemenčić, Aleksandar, hrvatski inženjer građevinarstva (Radoboj, 1. X. 1927Zagreb, 30. IX. 2007). Diplomirao na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu 1953., a doktorirao na Fakultetu građevinarstva i geodezije u Ljubljani 1980. Isprva je radio u Inženjerskom projektnom zavodu u Zagrebu (1953–59), a potom na Građevinskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (poslije Građevinski fakultet), gdje je od 1981. bio redoviti profesor, predstojnik Zavoda za prometnice (1981–85) te utemeljitelj poslijediplomskoga studija iz područja cestogradnje. Bio je glavni urednik časopisa Ceste i mostovi (1974–78) te član uredništva više leksikografskih projekata. Profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu od 2000. godine.

Citiranje:
Klemenčić, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68621>.