TRAŽI DALJE:
STRUKE:

White, Harry

White [ʍạit], Harry, irski muzikolog (Dublin, 4. VII. 1958). Studirao je na Sveučilišnom koledžu u Dublinu, Sveučilištu u Torontu i na Dublinskom sveučilištu, gdje je doktorirao 1986. Godine 1990. utemeljio je Irish Musical Studies, prvu seriju radova posvećenih muzikologiji u Irskoj. Od 1993. profesor je glazbe na Sveučilišnom koledžu u Dublinu, a od 2006. član Kraljevske irske glazbene akademije. Od 2003. do 2006. bio je počasni predsjednik Muzikološkoga društva u Irskoj. Glavna su područja njegova istraživanja povijest irske glazbe i austrijski skladatelj J. J. Fux. Objavio knjige Čuvarov recital: glazba i kulturna povijest u Irskoj (The Keeper’s Recital: Music and Cultural History in Ireland, 1770–1970 (1998), Razvoj glazbe u Irskoj (The Progress of Music in Ireland, 2005), Glazba i irska književna imaginacija (Music and the Irish Literary Imagination, 2008) i dr. Zaslužan je za razvoj muzikologije kao znanstvene discipline u Irskoj i vodeći je irski muzikolog svojeg naraštaja.

Citiranje:
White, Harry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68803>.