STRUKE:

Čepulo, Dalibor

Čepulo, Dalibor, hrvatski pravnik (Pag, 24. VI. 1958). Doktorirao 1999. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje 1990–95. predaje opću, a od 1995. hrvatsku pravnu povijest; redoviti profesor od 2007. Predavao i na Pravnom fakultetu u Osijeku te na poslijediplomskim studijima Pravnoga fakulteta u Zagrebu. Kao gostujući profesor predavao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (2018/19). U domaćim i stranim publikacijama objavljivao radove iz područja hrvatske moderne pravne povijesti i povijesti pravne nastave u Hrvatskoj. Značajnija djela: Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija (2003), Statut Paške općine (urednik, 2011), Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba (2012).

Citiranje:
Čepulo, Dalibor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68875>.