Benetović, Martin

Benetović, Martin, hrvatski komediograf, orguljaš i slikar (Hvar, oko 1550Venecija, 1607). Pučanin; povremeno se bavio trgovinom. Zabilježeno je da je svirao orgulje na javnim zabavama, a od kraja 1589. do listopada 1601. bio je orguljaš hvarske katedrale. Na ogradi kora hvarske franjevačke crkve naslikao je prizore Kristove muke, uobličivši ih u ciklus od šest slika. Umro je u Mlecima kao zastupnik pučke kongregacije kod vlasti. Autor je komedije Hvarkinja, koju odlikuje niz dobro ostvarenih komičnih situacija i karaktera. Ta je komedija dijelom nastala u duhu eruditne komedije i M. Držića, a po dramaturškom ustroju bliska je ridiculosama, uličnim komedijama. Benetoviću se katkad pripisuju i Komedija od Raskota i Prigovaranje pod Križišćem u Plamah meu Bogdanom i Raskotom lovčarom vrhu Brušanah, no njihovo autorstvo ni datacija još uvijek nisu definitivno utvrđeni.

Citiranje:
Benetović, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6898>.