STRUKE:

Glauber, Roy Jay

Glauber [glạu'bəɹ], Roy Jay, američki teorijski fizičar (New York, 1. IX. 1925Arlington, Massachusetts, 26. XII. 2018). Diplomirao (1946) i doktorirao (1949) na Harvardovu sveučilištu u Cambridgeu, gdje je radio kao profesor fizike. Bio je najmlađi znanstvenik uključen u Projekt Manhattan i proračunavanje kritične mase atomske bombe. Teorijski je povezao optiku i kvantnu mehaniku. Objasnio je da je temeljna razlika između svjetlosti emitirane iz vrućih izvora (npr. električne žarulje) i laserske svjetlosti u tome što je svjetlost vrućih izvora mješavina svjetlosti više različitih frekvencija i faza, dok laseri emitiraju svjetlost jedinstvene frekvencije i faze (koherentnu svjetlost). Bavio se teorijom visokoenergetskih sudara hadrona, koherencijama između bozona u Bose-Einsteinovu kondenzatu. Za prinos kvantnoj teoriji optičke koherentnosti dobio Nobelovu nagradu za fiziku 2005 (te su godine nagrađeni i John Lewis Hall i Theodor Wolfgang Hänsch).

Citiranje:
Glauber, Roy Jay. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69375>.