STRUKE:

Baudrillard, Jean

Baudrillard [bodʀija:'ʀ], Jean, francuski sociolog, filozof i teoretičar kulture (Reims, 27. VII. 1929Pariz, 6. III. 2007). Jedan je od najznačajnijih predstavnika postmodernizma i poststrukturalizma. Studirao je germanistiku, radio kao gimnazijski profesor (1958–66), djelovao je kao prevoditelj i kritičar, ali se nadasve intenzivno bavio proučavanjem filozofske i sociološke tematike, što je okrunio doktorskom tezom Sustav predmetâ, koju je napisao pod mentorstvom Henrija Lefebvrea. Predavao je sociologiju na Sveučilištu Pariz-X Nanterre, a od 2001. filozofiju kulture i medijske kritike na Europskoj poslijediplomskoj školi u Saas-Feeu u Švicarskoj. Osobito je značajan njegov angažman u Institutu za istraživanje društvenih inovacija pri Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja. U njegovim je djelima zamjetljiva napetost, kontrast i specifična stilsko-konceptualna podvojenost između pozitivne analize socijalnog znanstvenika i književne analize sociokulturnoga zbivanja. Cjelokupni je Baudrillardov opus posvećen analizi sociokulturnih promjena do kojih je dovela sveprisutna proizvodnja, percepcija, pa čak i vladavina slike u informatičko doba. Ušli smo u povijesno razdoblje kada medijski i tehnološko-informatički proizvedeni znak nije puka i sporadična tvorba nego jedan novi svijet. Taj je svijet prema Baudrillardu hiperrealan. Naš je perceptivni i iskustveni vidokrug, ali prije svega naš potrošački ambijent, sazdan od simulacija i simulakruma, no oni su postali toliko zbiljskima da više ne možemo sumnjati u njihovu ključnu ulogu u svakodnevnom životu. Kao što se u doba uspona i zrelosti industrijskoga društva govorilo o političkoj ekonomiji materijalne proizvodnje i razmjene predmeta, tako se danas, u doba postindustrijskoga društva i postmaterijalističke, poststrukturalističke kulturne konstelacije, tj. u doba vladavine slike, govori o političkoj ekonomiji znaka i o simboličkoj razmjeni. Glavna djela: Sustav predmeta (Le Système des objets, 1968), Potrošačko društvo (La Société de consommation, 1970), Za kritiku političke ekonomije znaka (Pour une critique de l’économie politique du signe, 1972), Ogledalo proizvodnje (Le Miroir de la production, 1973), Simbolička razmjena i smrt (L’Échange symbolique et la mort, 1976), Efekt Beaubourga (L’Effet Beaubourg, 1977), O zavođenju (De la séduction, 1979), Simulakrumi i simulacija (Simulacres et simulation, 1981), Fatalne strategije (Les Stratégies fatales, 1983), Amerika (Amérique, 1986), Cool Memories, I–V (1987–2005), Prozirnost zla: ogled o ekstremnim fenomenima (La Transparence du mal: essai sur les phénomènes extrêmes, 1990), Zaljevskog rata nije bilo (La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu, 1991), Iluzija kraja (L’Illusion de la fin, 1992), Nemoguća razmjena (L’Échange impossible, 1999), Duh terorizma (L’Esprit du terrorisme, 2001), Patafizika (Pataphysique, 2002), Power Inferno (2002), Inteligencija zla ili pakt lucidnosti (Le Pacte de lucidité ou l’intelligence du mal, 2004).

Citiranje:
Baudrillard, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69415>.