TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vujčić, Boris

Vujčić, Boris, hrvatski ekonomist (Zagreb, 2. VI. 1964). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi od 1989; izvanredni profesor ekonomije rada i međunarodnih financija. Usavršavao se na Michigan State University (SAD) 1994–95. Od 1996. radi u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) kao direktor Direkcije za istraživanja; od 2000. zamjenik guvernera, a od 2012. guverner HNB-a. Objavio više znanstvenih i stručnih radova. Važnija djela: Tržište rada u Hrvatskoj (koautor, 1994), Euro: Europska monetarna unija i Hrvatska (urednik i koautor, 2003) i dr.

Citiranje:
Vujčić, Boris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69556>.